Bakın eskiden nasıl dalıyorlarmış..Rahmi Koç müzesinden